Φοιτητικές -Σπουδαστικές Εκλογές 2016
Αποτελέσματα

Συγκεντρωτικά ΑΕΙ
Συγκεντρωτικά ΤΕΙ
Ανά Ίδρυμα
Ανά Σύλλογο

* Ψηφοδέλτια της ΔΑΠ που ζήτησαν να καταμετρηθούν ξεχωριστά

** Κοινή παράταξη Ε.Α.Α.Κ. - ΑΡ.ΕΝ. - Α.Ρ.ΔΙ.Ν.